ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒสามารถลงทะเบียนสมาชิก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

  • สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลา
  • สามารถติดต่อสามาชิกคนอื่นๆ ผ่านทาง เว็บบอร์ด อีเมล หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  • และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒสามารถลงทะเบียนสมาชิก โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมาชิก
ชื่อ (*)
นามสกุล (*)
เพศ
ชื่อเล่น
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสนักศึกษา 9-11 หลัก
OSWEN ความสัมพันธ์ระหว่าง ปีการศึกษาที่เข้าเรียน กับหมายเลข oswen
วุฒิการศึกษา
สาขา
รุ่น
ตำแหน่งงานที่ทำปัจจุบัน (*)
บริษัทที่ทำงาน (*)
 
ประเภทของบริษัทที่ทำงานอื่นๆ ระบุ (Other/ --Self specify--)
มือถือ (*)
ชื่อล็อกอิน (อีเมล) (*)
รหัสผ่าน (เพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 8 ตำวอักษร (*)
จำนวนเงินรวม (ค่าสมัคร 300 บาท + เงินบริจาค)

ขั้นตอนที่ 2 โอนค่าสมัครสมาชิก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) (และเงินบริจาคสมทบกิจกรรมสมาคม ฯ) ไปที่บัญชีชื่อ " สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ " ธนาคารกสิกรไทย สาขา บิ๊กซี รังสิต (ฟิวเจอร์ฟาร์ค) เลขที่ 004-1-58651-6

ขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสารการชำระเงินมาที่ สำนักงานใหญ่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 หรืออีเมลส่งมาที่ oswena.registrar58@gmail.com

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผ่านทางอีเมลเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 2 วันทำการ

 

 
Top