โครงสร้างสมาคม

1 กุมภาพันธ์ 2558

 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นสำหรับโครงสร้างคณะกรรมการประจำสมาคม ดังแสดงในแผนผัง


รายการที่เกี่ยวข้อง..

 

 
Top