การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยชมรมกอล์ฟวิศวกรรมศาสตร์ มศว
การแข่งขัน โบวลิ่งเพื่อการกุศล โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 @ 4 Mar 2017
การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560-2561
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
ภาพบรรยากาศงานวิ่งประเพณี ครั้งที่ 2
งานวันสถาปนา และวันศิษย์เก่าดีเด่น
ภาพกิจกรรมวิ่งเกียร์ ประจำปี 2557
งานประชุมคณะกรรมการสมาคม
bootstrap carousel
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับ สมาคมมีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โดยมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ภายมนสมาชิกของชมรม รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับสถานศึกษาแห่งนี้ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มสมาชิกอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมที่ยั่งยืน.."

การแข่งขัน โบวลิ่งเพื่อการกุศล โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 @ 4 Mar 2017

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาตร์ มศว

กลับมาแล้วครับ กับการแข่งขัน โบวลิ่งเพื่อการกุศล โดย สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการพบปะพี่น้อง และร่วมบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศล รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560-2561

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาตร์ มศว
ตามระเบียบข้อบังคับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2558 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขอประกาศให้ดำเนินการรับสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2560-2561 เพื่อปฏิบัติงานแทนชุดปัจจุบัน โดยรายละเอียดและใบสมัครสามารถคลิ๊กดูที่หัวข้อหรือ คลิ๊กที่นี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์ @ 8 June 2016

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาตร์ มศว
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นประจำทุกปี ต่อมาในสมัยหลัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ (ที่มา : wikipedia) ทาง สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ OSWEN ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และหวังว่านิสิตทุกท่านจะนำเกียรติ ความรู้และศักดิ์ศรี นำพาประเทศชาติให้เจริญพัฒนา ให้สมกับที่เราได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว 86 ปี

OSWEN SOCCER # 1 @ 29 May 2016

ครั้งแรกของพวกเรา เย้ เย้ เย้ .... OSWEN SOCCER สนุกสนาน สามัคคี แถมยังได้เครื่องชี้วัดความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะ ^^ ทางเรา สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มศว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในการร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ เราไม่ได้มาเตะบอลอย่างเดียว เราไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้ชนะหรือถ้วยรางวัล สิ่งที่เราหวัง.... คือ ..... พบกันที่ OSWEN SOCCER # 2 นะครับ ^^

กิจกรรมวิ่งประเพณี รุ่นที่ 23

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

 

 
Top