สอบใบ กว. กันหรือยังครับ

3 ตุลาคม 2558

ตอนนี้การยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพยังใช้ระบบเก่านะครับคือ 1. วิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ Engineering Drawing, Engineering Mechanical, Engineering Material, Computer Programing ทุกสาขา 2. วิชาเฉพาะสาขา 4 วิชา ซึ่งเลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะยกเว้นโยธานะครับที่บังคับ Structural Analysis, Reinforced Concrete Design and Practice, Soil Mechanics and Laboratory และเลือกมาอีก 1 วิชาจากที่เหลือนะครับ แนวข้อสอบมีให้ในเวพของสภาวิศวกร ในอนาคตอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมของยุคสมัย ยังไงพี่น้องลองหาและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาวิศวกรนะครับ หมายเหตุ หากมีข้อมูลส่วนใดคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ผมอยากจะกระตุ้นเตือนเพราะเรากำลังจะเข้าสมาคมอาเซียนนะจ๊ะ
โดย []

 

 
Top